Pınar Enstitüsü ile “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde”
03.08.2017

Pınar Enstitüsü, süt çiftçilerini desteklemek üzere Business Call to Action (BCtA)’a katıldı.

Ülkemiz süt sektörünün sürdürülebilirliğini ve küçük ölçekli süt çiftçisini desteklemek amacıyla, Pınar Enstitüsü liderliğinde başlatılan “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ile Pınar Süt, Business Call to Action (BCtA)’ a katıldı. Pınar Enstitüsü liderliğindeki bu proje ile üreticilere, sütlerinin kalitesini arttırırken verimliliklerini ve gelirlerini arttırmaya yönelik eğitimler sunulacak. Eğitimler, katılım göstermek isteyen tüm üreticilere açık olacak.

Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde

2008 yılında başlatılan Business Call to Action, şirketleri; tüketici, üretici, tedarikçi ve dağıtıcı olarak günde 8 dolardan daha az satın alma gücüne sahip kişilere yönelik kapsamlı iş modelleri geliştirmeye teşvik ederek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlıyor. Birçok uluslararası kuruluş tarafından desteklenen programa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, dünyadaki en büyük on süt üreticisi arasındadır. Ancak küçük üreticiler tarafından üretilen süt miktarı giderek düşmektedir. Süt üretimi için gerekli yem ve diğer girdiler pahalıdır. Ayrıca çiftçiler modern ekipmanlar satın almak için gerekli sermayeye ulaşmakta zorlanmaktadır. Süt kalitesi; süt üretimini önemli ölçüde azaltan hayvan sağlığı sorunları, sağlık hizmetleri eksikliği ve uygun olmayan hijyen koşulları ile tehlikeye girmektedir. Küçük ölçekli süt üreticileri ise bu alanlarda kapsamlı bir bilgiye erişmeleri sağlanarak desteklenmelidir.

Kaliteli ve sağlıklı süt ve süt ürünleri üretiminde eğitimin önemine her daim inanan Pınar, kuruluşundan itibaren üreticilerin bilinçlenmesi için eğitime destek vermektedir. Bu çerçevede Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde ve Pınar Süt & Çamlı Yem ortaklığında geliştirilen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi; Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Süt Üretici Birlik & Kooperatifleri ile Üniversitelerin de desteği doğrultusunda “kamu-üniversite-sanayi” birlikteliği ile süt üreticilerinin “Hayvan Sağlığı, Hayvan Beslemesi ve Hijyen-Sanitasyon” konularında bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu sayede, halk sağlığının korunmasına katkı sağlanması, kalite ve verimlilik artışı ile birlikte üretici refahının da artması hedefleniyor.

Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, eğitimlerin katılım göstermek isteyen tüm üreticilere açık olduğunu belirterek "Pınar Süt olarak, kurulduğumuz 1973 yılından bu yana, üreticilerimizin bilgi ve yetkinliklerini arttırmaya büyük önem verdik. Ürünlerimizi sürekli olarak daha yüksek kalite standartlarında üretmek istiyorsak, süt üreticilerimizi eğitimler yoluyla desteklemeye devam edeceğiz. Yaptığımız bu eğitim faaliyetleri verimlilik ve kalite bakımından olumlu sonuçlar vermektedir’’ diye konuştu.

BCtA Program Yöneticisi Paula Pelaez ise projeyle ilgili; "Pınar Enstitüsü’nün süt üreticilerine verdiği destek, süt hayvancılığını ve ailelerinin yaşamlarını iyileştirirken ürünlerin kalitesini de arttırmaktadır. Pınar Enstitüsü’nün bu kapsamlı girişimi, işletmelerin ticari sürdürülebilirliğine katkı sağlarken eşzamanlı olarak birçok Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)’ne nasıl katkıda bulunabileceğini de mükemmel bir şekilde göstermektedir" dedi.

BCtA katılımının bir parçası olarak, projenin verimliliği nasıl arttırdığını ve üretim maliyetlerini nasıl düşürdüğünü göstermek için, iki pilot çiftlik ve on soğutma tankı olan üretici ile birebir uygulamalı çalışmalar yapılacak.

Daha fazla bilgi için:
BCtA:Aimee Brown aimee.brown@undp.org
Pınar Süt / Pınar Enstitüsü: Ümit Savcıgil umit.savcigil@pinarenstitusu.org.tr

BCtA üyeliği, fon ve program ortakları, UNDP veya herhangi bir BM ajansı ile ortaklık oluşturmaz.

Business Call to Action (BCtA) Hakkında: Birleşmiş Milletler' de 2008 yılında başlatılan BCtA, şirketleri hem ticari başarı hem de kalkınma etkisi sağlayan kapsamlı iş modelleri geliştirmeye zorlayarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' ne (SDG) doğru ilerlemeyi hızlandırmayı hedeflemektedir. BCtA, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida), İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Finlandiya Hükümeti Dışişleri Bakanlığı da dâhil olmak üzere bağışta bulunan hükümetler arasında eşsiz çok taraflı bir ittifaktır - sekretarya barındırır. Daha fazla bilgi için http://www.businesscalltoaction.org adresini ziyaret ediniz veya bizlere Twitter' da @BCtAInitiative adresinden ulaşınız.

Pınar Hakkında: 1973 yılında kurulmuş olan Pınar, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, satış ve pazarlama, hayvan yemi ve hayvancılık ve içme suyu dâhil olmak üzere çeşitli başarılı markalara sahiptir. 5.000'i aşkın çalışanıyla Pınar, sağlıklı süt ve süt ürünleri konseptini Türkiye'de yaygınlaştıran ilk markadır. Kuruluşundan bu yana kendini süt üreticilerini desteklemeye adamıştır, böylece üreticiler, iyi bir yaşam sürdürürken Pınar'ın tüketicileri için en kaliteli ürünleri üretebilmektedirler. Bu güvenilir marka; Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Almanya'da taze ve uzun ömürlü süt, yoğurt, peynir ve popüler yoğurtlu içecek ayran gibi ürünlerle genişlemiştir. Pınar ve çeşitli ürün grupları hakkında daha fazla bilgi için; http://pinar.com.tr/

Pınar Enstitüsü Hakkında: Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek için sosyal sorumluluk anlayışıyla ve toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan, ticari bir faaliyeti olmayan ve kâr amacı gütmeyen Pınar Enstitüsü, 13 Haziran 2013 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.